3-4 grudnia 2021, Wrocław, STUDIO

VIII KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANGIOLOGICZNEGO ONLINE


Obowiązuje Zachęcamy Państwa do zgłaszania prac do sesji plakatowej, którą planujemy w formie elektronicznej. Najlepsze prace otrzymają wyróżnienie.

 

Obowiązuje następujący układ streszczenia:

 1. Imię i nazwisko autora / autorów z identyfikacją numeryczną afiliacji.
 2. Tytuł pracy w języku polskim.
 3. Tytuł pracy w języku angielskim.
 4. Treść streszczenia w języku polskim i angielskim powinna zawierać:
  a) wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski;
  b) nie należy załączać w tekście streszczenia rysunków, adresu instytucji, stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie oraz piśmiennictwa;
  c) w części „materiał i metody” należy określić jakich metod statystycznych użyto w badaniu;
  d) w przypadku używania skrótu należy go rozwinąć przy pierwszym użyciu;
  e) w tekście streszczenia nie należy zamieszczać danych, na podstawie których można by zidentyfikować autora / autorów oraz instytucję, z której praca pochodzi;
 5. Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów i kierownika jednostki, z której praca pochodzi.
 6. Autor pracy odpowiada za przestrzeganie prawa do ochrony danych osobowych, praw autorskich oraz norm etycznych.

STUDIO
ul. Piłsudskiego 49/57
50-032 Wrocław

3-4 grudnia 2021

ORGANIZATOR

Polskie Towarzystwo Angiologiczne

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizacji Konferencji InspireCongress Sp. z o.o.
Tel.: 71/7809052

WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
Tel.: 071 780 90 52

PARTNER NAUKOWY

Katedra i Klinika Angiologii Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Borowska 213; Wrocław
Tel.: 71/780 90 52
E-mail: biuro@inspirecongress.pl