3-4 grudnia 2021, Wrocław, STUDIO

VIII KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANGIOLOGICZNEGO ONLINE


Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Prof. dr hab. Andrzej Szuba

Prezes Polskiego Towarzystwa Angiologicznego
Kierownik Katedry i Kliniki Angiologii Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

KOMITET NAUKOWY:

prof. dr hab. Rajmund Adamiec
prof. dr hab. Jacek Budzyński
dr n. med. Angelika Chachaj

dr n. med. Janusz Doś
dr n. med. Łukasz Drelicharz
prof. dr hab. Józef Dulak

dr hab. Wioletta Dziubek-Rogowska, prof. AWF
dr n. med. Marzena Frołow
dr hab. n. med. Tomasz Gołębiowski
dr hab. n. med. Maciej Guziński
prof. dr hab. Dariusz Janczak
dr
Neli Kachamakova-Trojanowska
dr Daniel Kotschy
prof. dr hab. Zbigniew Krasiński
dr hab. n. med. Wiktor Kuliczkowski
prof. dr hab. Paweł Maga
prof. dr hab. Joanna Maj
dr Marcin Malka
prof. dr hab. Grzegorz Mazur
prof. dr hab. Grzegorz Madycki
dr hab. Katarzyna Ochałek, prof. AWF
dr n. med. Konrad Pańczak
prof. dr hab. Radosław Pietura
prof. dr hab. Rafał Poręba
dr hab. n. med. Stanisław Przywara
prof. dr hab. Anna Ratajska
prof. dr hab. Zbigniew Rybak
dr n. med. Agata Sebastian
dr hab. n. med. Michał Stanisic
prof. dr hab. Agata Stanek
prof. dr hab. Aleksander Sieroń
prof. dr hab. Robert Śmigiel
prof. dr hab. Piotr Terlecki
prof. dr hab. Adam Torbicki
prof. dr hab. Tomasz Urbanek
prof. dr hab. Piotr Wiland
prof. dr hab. Jerzy Windyga
prof. dr hab. Tomasz Zubilewicz


Komitet Organizacyjny:

dr n. med. Angelika Chachaj
dr  Edwin Kuźnik

STUDIO
ul. Piłsudskiego 49/57
50-032 Wrocław

3-4 grudnia 2021

ORGANIZATOR

Polskie Towarzystwo Angiologiczne

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizacji Konferencji InspireCongress Sp. z o.o.
Tel.: 71/7809052

WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
Tel.: 071 780 90 52

PARTNER NAUKOWY

Katedra i Klinika Angiologii Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Borowska 213; Wrocław
Tel.: 71/780 90 52
E-mail: biuro@inspirecongress.pl